25 Ocak İstanbul doğumludur. Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra başladığı lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 1998 yılında tamamlamıştır. Daha sonra; Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 2003 yılında tamamlamış ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde işletme doktora eğitimine başlamıştır. 2010 yılında, doktora eğitimini tamamlayarak, Marka Yönetimi alanında uzmanlaşmıştır. Aynı dönem içerisinde; Öner Döşer’in Astroloji Okulu’nda “Temel ve İleri Seviye Astroloji” eğitimini Uzmanlaşma Projesinde birincilik ödülü alarak tamamlamış ve Astro-Psikolojik Yaklaşım’ın öncülerinden olan Glenn Perry’nin Amerika’da kurmuş olduğu Astro-Psikoloji Okulu’nda “Astro-Psikolojik Danışmanlık” eğitimi almıştır.

2010 yılında astroloji eğitimi ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü DÖNÜŞÜM MERKEZİ’ni kurmuştur. 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Kurumsal Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve Mario Levi'den yaratıcı yazarlık sertifikası almıştır. 2014 yılında Öner Döşer ile beraber kaleme aldığı “İlişkiler Astrolojisi” kitabı ile geniş kitlelere ulaşmış, 2015 yılında ise uluslar arası yazarlar ile birlikte “Karma, Kader, Özgür İrade ve Astroloji” kitabında yer almıştır. Modern, psikolojik astroloji ve ilişkiler astrolojisi alanında uzmanlaşan Barış Özkırış Dönüşüm Merkezi’nde astrolojik danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.

2018 yılında, “2020-2040: Aydınlanma Çağı” isimli kitabı yayımlanmıştır.

COPYRIGHT-2015-BARIŞ ÖZKIRIŞ- DESIGN BY SPIDER

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon