BURÇLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Gelişim psikolojisi; bireyin ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar olan evre içinde çevresel ve genetik etkilerin bir sonucu olarak davranışlarında, düşüncelerinde, fiziksel ve fizyolojik yapısında ortaya çıkan değişimleri inceleyen bir psikoloji alanıdır. 

Gelişim psikolojisi; bireyin ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar olan evre içinde çevresel ve genetik etkilerin bir sonucu olarak davranışlarında, düşüncelerinde, fiziksel ve fizyolojik yapısında ortaya çıkan değişimleri inceleyen bir psikoloji alanıdır. Piaget’in “bilişsel gelişim kuramı”, Freud’un “psiko-seksüel gelişim kuramı” ve Erikson’un “psiko-sosyal gelişim kuramı” gelişim psikolojisinin en bilinen ve kabul gören kuramlarıdır.

 

Astro-Psikoloji Akademisi’nin kurucusu ünlü astro-psikolog Dr. Glenn Perry bu kuramlardaki gelişim evreleri ve bu gelişim evrelerine özgü psikolojik ihtiyaçlar ile burçların sembolize ettikleri psikolojik ihtiyaçlar ve kişilik özellikleri arasındaki paralellikleri ortay koymuştur. Aynen bir bireyin anne rahmine düşmesinden ölümüne kadar uzanan yoldaki evrimi gibi, Koç burcundan Balık burcuna uzanan yolda, burçların sembolizmi de evrime işaret etmektedir. Zira burçların sembolize ettiği psikolojik ihtiyaçlar bir merdivenin basamakları gibi birbirleri üstüne inşa edilmektedir. Her bir burç bir önceki burcu gelişim bağlamında bir adım öteye götürmektedir. Mesela İkizler burcunun sembolize ettiği “zihinsel farkındalık”, onu takip eden Yengeç burcu ile birlikte “duygusal farkındalık” ile entegre olmaktadır. Böylece Balık burcuna gelindiğinde, mutlak bir “bütünlük” ve “aşkınlık” ortaya çıkmaktadır.

 

Bunların yanı sıra, aynen gelişim psikolojisinin konu aldığı gelişim evrelerinde olduğu gibi, burçların sembolize ettiği psikolojik ihtiyaçlar tatmin olmadığında, harita sahibinde psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ve bu psikolojik sorunlar, söz konusu burcun sembolize ettiği ihtiyaçlar ile yakından ilişkilidir. Bundan dolayı, burçların sembolize ettiği psikolojik ihtiyaçları ve kişilik özelliklerini ve de bunlara ilişkin psikolojik sorunları kavramak, astrolojiyi etkin kullanmak açısından son derece önem taşımaktadır. Şimdi gelin beraberce burçların sembolize ettiği gelişim evrelerine, psikolojik ihtiyaçlara ve bunlara ilişkin psikolojik sorunlara göz atalım…

KOÇ: “Hayattayım, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: hayatta kalma, otonomi, mücadele etme, harekete geçme

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 0-1,5 yaş

 

Bu dönemde; dürtüsellik ön plandadır. Bebeğin ihtiyaçlarının hemen karşılanması gerekmektedir. İhtiyaçları karşılanmadığında hemen öfkelenmeye, ihtiyaçları karşılandığında ise hemen mutlu olmaya yatkındır. Ayrıca bu dönemde bebeğin güven ihtiyacı da ön plandadır. Bebeğin temel ihtiyaçları karşılandığı takdirde; hayatta kalmak için hem hakkı hem de yeteneği olduğunu algılar. Bebeğin temel ihtiyaçları uygun olarak karşılanmadığında ise; sağlıklı bir narsizm geliştirmek konusunda başarısız olacaktır. Bu durum ileriki dönemlerde aşırı dürtüsellik, dürtü kontrol bozukluğu, egosantrizm, bencillik, saldırganlık gibi sorunlara yol açabilir.

 

Bu gelişim evresine paralel olarak; Koç burcu dürtüselliği, girişkenliği ve çocuksuluğu sembolize eder. Hayatta kalma ve kendini ortaya koyma ihtiyacı oldukça ön plandadır. Her an adeta “ben buradayım” demek ister. Ve aynen bir bebek gibi Koç kişisi de ihtiyaçları karşılanmadığında çabuk sinirlenmeye, ihtiyaçları karşılandığında çabuk sakinleşmeye yatkındır.

 

Bir doğum haritasında Koç burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibi saldırgan, bencil ve sabırsız olmaya yatkın olabilir.  Düşünmeden hareket ederek, sonuçları umursamadığı için, kalıcı ilişkiler kurması oldukça zorlaşabilir. Bu durumda, harita sahibinin Koç burcunun karşıt burcu olan Terazi burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları kişiliği ile bütünleştirmeyi başarması gerekmektedir (karşı tarafın haklarına duyarlılık, bağlanma, uzlaşma, dengeli sosyal ilişkiler kurma vb.).

 

BOĞA: “Objelere sahibim, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları:  tutarlılık, maddi güvenlik ve sahiplenme ihtiyacı

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 1,5- 3 yaş

 

Bu dönemde; çocuklar objeleri sadece tek bir özellikleri açısından sınıflandırılabilirler. Tek yönlü düşünürler. Düşüncelerde sabitlik söz konusudur. Bunun yanı sıra, çocuk dışkısını tutmak ve bırakmaktan haz duyar. Önceleri kendiliğinden yapılan dışkılama, ailenin uyarması ve eğitim yoluyla denetim altına girer. Anne ve baba bu evrede cezalandırıcı olursa, ileriki yıllarda çocuk inatçılık, cimrilik gibi “anal karakter” özelliklerine sahip olabilir. Bunların yanı sıra, bu dönemde çocukların objeleri sahiplenme kapasiteleri oldukça yüksektir (oyuncaklar vb.). Objeleri sahiplenmek çocuğun dünyayı güvenilir olarak algılaması açısından önemlidir.

 

Bu gelişim evresine paralel olarak; Boğa burcu da sahiplenme, duyusal hazlar, maddi emniyet ve stabilite ile ilintilidir. Boğa kişisinin değişimlere direnmesinin, haz peşine düşmesinin ve mülkiyetçiliğinin altında objelerden oluşan ve sürekli değişen bir dünyada tutarlı ve güvenli hissetme ihtiyacı yatmaktadır.

 

Bir doğum haritasında Boğa burcu aşırı vurgulandığında; aşırı sahiplenicilik, değişimlere karşı aşırı direnç, esnek olamamak, cimrilik ve inatçılık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Harita sahibinin Boğa burcunun karşıt burcu olan Akrep burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir. Akrep kişisi gibi; gerektiğinde artık işine yaramayanları hayatından elimine etmeyi, krizleri iyi yöneterek dönüşüm fırsatına çevirmeyi, yenilenmeyi ve gerektiğinde sıfırdan başlayabilmeyi öğrenmesi onun hayrına olacaktır.

 

 

 

 

İKİZLER: “Konuşuyorum, öyleyse varım!”

 

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: merak, öğrenme, zihinsel uyarılma, iletişim, somut bilginin edinimi ve yayılımı

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 3-6 yaş

 

Bu dönemde; çocuğun iletişime ilişkin becerileri hızla gelişmektedir. Okuma ve yazma öğrenmek için uygun bir dönemdir. Ancak çocuklar bu dönemde, nesnenin dikkat çekici özelliklerine odaklanmakta diğer özelliklerini gözden kaçırmaktadırlar. Ayrıca bu dönemde, çocuğun merak güdüsü ön plandadır.  Çevreyi araştırmak ve keşfetmek ister.

 

Bu gelişim evresine paralel olarak; İkizler kişisi de meraklı, araştırmacı, konuşkan, öğrenme ve iletişim odaklı bir yapıya sahiptir. Ancak aynı anda pek çok yöne dağılarak, derinlemesine öğrenme konusunda sıkıntı yaşabilir.

 

Bir doğum haritasında İkizler burcu aşırı vurgulandığında; harita sahibi aşırı meraklı, dedikoducu, yüzeysel, takıntılı, aşırı hareketli ve aşırı konuşkan bir yapıda olabilir. Uç noktada, dikkat eksikliği ve odaklanma güçlüğü yaşayabilir. Karşı tarafı dinlemekte ve bir konuyu derinlemesine öğrenmekte zorlanabilir. Bu durumda, odaklanma kapasitesini arttıracak yöntemler geliştirmesi ve sürekli konuşmak yerine karşı tarafı dinlemeyi öğrenmesi gerekmektedir.

 

Bunların yanı sıra, kendine yönelik takıntılardan uzaklaşmak için, karşıt burcu olan Yay burcu kişisi gibi, hayata geniş bir perspektiften bakmayı, iyimser ve inançlı olmayı öğrenmesi onun hayrına olacaktır.

 

 

 

YENGEÇ: “Hissediyorum, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: ait olma, koşulsuz sevgi, duygusal emniyet, duygusal bağ kurma

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 6-12 yaş

 

Bu dönemde; çocuklar benmerkezcilikten uzaklaşırlar. Olayları ve dünyayı, başkaları açısından da görebilirler. İçebakış ve empati yetenekleri artar. Ayrıca cinsel dürtünün etkin olmadığı bir dönemdir. Aslında bu dönem, daha önceki dönemlerde kazanılan edinimlerin bütünleştirdiği ve uyumsal işlevin kurulduğu bir dönemdir. Bu dönem içerisinde, eğer çocuk ebeveynlerinden ve çevreden yeterli derecede duygusal destek görmezse, bu durum çocuğun ilerleyen zamanlarda duygusal bağ kurma kapasitesini zedeler. Yetişkinliğinde, ait olma ihtiyacı ile ilintili durumlarda bu kişinin belirgin bir kaygı yaşaması muhtemeldir.

 

Bu gelişim evresine paralel olarak; Yengeç kişisi empatik,  sempatik, uyumlu ve duygusal emniyet arayışında bir yapı sergiler. Çevresi ile duygusal bağ kurma kapasitesi çok güçlüdür. Ancak çevreden yeterli duygusal desteği göremezse, bazen tamamen içe dönebilir bazen de oldukça hırçınlaşabilir.

 

Bir doğum haritasında Yengeç burcu aşırı vurgulandığında; harita sahibinın duygusal destek görme ihtiyacı aşırı düzeyde olacaktır. Bunun sonucunda, ya duygularını abartılı şekilde dışa vurarak dikkati üzerine çekmeye çalışacak, ya da reddedilme korkusuyla birlikte tamamen içe kapanacaktır. Bu noktada, karşıt burcuna mensup olan Oğlak kişisi gibi duygusal destek olmadan da harekete geçebilmeyi, kendi kendine yetebilmeyi ve duygularını mantık çerçevesinde değerlendirebilmeyi öğrenmesi onun hayrına olacaktır.

 

 

ASLAN: “Takdir görüyorum, öyleyse varım!”

 

Temel psikoojik ihtiyaçları: özgüven, kimlik edinme, onaylanma, takdir edilme, kendini yaratıcı ifade etme

 

Parallelik göstediği gelişim evresi: 6-12 yaş

 

Bu gelişim evresi; ergenlik dönemini kapsamaktadır. Ergen, kimlik kazanma sorununu çözümlemek durumundadır. Ergenlik dönemi sırasında “ben kimim?” sorusu çok önemli hale gelir. Bu kimlik arayışı içerisinde dikkat çekme ve başkaları tarafından onaylanma önem kazanır.  Dikkat çekmek ve başkaları tarafından onaylanmak bireyin özgüven ihtiyacına hizmet eder. Birey sosyalleşir, arkadaş grupları ile yapılan etkinlikler (gezme, eğlenme vb.) önem kazanır.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak;  Aslan burcu da özgüven ihtiyacı ile yakından ilintilidir. Başkaları tarafından onaylanmak ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Çevresinin takdirinin kazanmak için, kendini yaratıcı olarak ifade etme ve dikkat çekme arzusundadır.

 

Bir doğum haritasında Aslan burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibinin özgüven ihtiyacı ile bağlantılı sorunları ortaya çıkabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, düşük özgüven düzeyine sahip olan bir kişi çoğu kez kendini aşırı derecede önemsemeye yatkındır. Söz konusu birey aşırı kibirli ve aşırı gururlu olabilir. Aslında bu üstün görünme çabasının altında yatan neden, söz konusu bireyin düşük özgüven düzeyini ödünleme çabasıdır. Harita sahibinin Aslan burcunun karşıt burcu olan Kova burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir (objektivite, hümanizm, herkesin eşit derecede önemli ve değerli olduğuna inanmak vb.).

 

 

BAŞAK: “İşe yarıyorum, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik  ihtiyaçları: hizmet etme, verimli olma, yetkinlik, üretkenlik

 

Gelişim dönemi:  18-25 yaş

 

Bu dönem; Bireyin yetişkin adayı olduğu bir dönemdir. Birey yeteneklerini geliştirmeye ve yetkinleşmeye başlar. Bu dönemde çalışma hayatına başlaması muhtemeldir. Artık topluma faydalı olmak ve hizmet etmek için hazırdır.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak; Başak burcu da verimli olma ihtiyacı ile bağlantılıdır. Başak burcunun odak noktası, verimsizliğe neden olabilecek hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesidir.  Bu amaç doğrultusunda, bütünü parçalarına ayırır ve nasıl işlediğini analiz eder. Daha sonra da tespit ettiği hataları düzeltir. Bunu yaparak, topluma hizmet sunmaya ve fayda üretmeye çalışır.

 

Bir doğum haritasında Başak burcu aşırı vurgulandığında; harita sahibi aşırı eleştirel, aşırı detaycı, katı, aşırı mükemmeliyetçi ve kendini fazla kısıtlayan bir kişilik yapısı sergileyebilir. Özel hayattan yoksun kalacak kadar kendini işe adayabilir. Başkalarının hatalarına tahammül edemez bir hale gelebileceği gibi, kendisi de hata yapmaktan korkacağı için özgüven sorunu yaşayabilir. Nihayetinde zihinsel takıntılarına esir olabilir ve detaylarda kaybolup büyük resmi gözden kaçırabilir. Bunun yanı sıra, verimli olma ihtiyacını kendi bedenine aşırı yönlendirdiğinde;  diyet, eksersiz, hijyen ve sağlık bağlamında aşırıya kaçabilir. Bu durumda; harita sahibinin Başak burcunun karşıt burcu olan Balık burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir (bütünü görebilmek, hayatın akışına uyum sağlamak, teslimiyet, duyguları ifade edebilmek, affedicilik, aşkınlık vb.).

 

 

 

 

TERAZİ: “İlişki içindeyim, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: ikili ve sosyal bağ kurma, estetik, denge, uyum

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 25-35 yaş

 

Bu dönemde; karşı cinsle ilişkiler, sevgi ve bağlılık önem kazanır. Dostluklar da sağlam temeller üzerine oturtulur. Bireyin yaşamında evlilik konuları önemli bir yer tutar.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak; Terazi burcu da ilişki odaklıdır. Terazi kendini daha iyi anlamak için bir başkası ile bir arada olmaya ihtiyaç duyar. Tek başına hareket etmekten ve yalnızlıktan hoşlanmaz.  Bu yüzden bir ilişkisi bittiğinde hemen yeni bir ilişki içine girme eğilimi vardır. 

 

Bir doğum haritasında Terazi burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibi aşırı uzlaşmacı, inisiyatif alamayan, hayır diyemeyen ve bağımsız hareket edemeyen bir yapıda olabilir. İkili ilişkilerin bozulmaması için, söz konusu birey kendi duygu, düşünce ve isteklerini yok sayabilir. Bu durumda gerçekçi bir paylaşıma dayanmayan ve yüzeysel bir ilişki ortaya çıkabilir.

 

Uç noktada; başkalarından destek almadan günlük kararlarını bile vermede zorlananilir. Tek başına harekete geçme, kendini ortaya koyma ve inisiyatif alma bağlamında yetersiz kalabilir. Bu durumda; harita sahibi Terazi burcunun karşıt burcu olan Koç burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir. Koç kişisi gibi bağımsız hareket edebilmeyi, kendini açık ve net ortaya koymayı, inisiyatif almayı ve mücadele etmeyi öğrenmesi onun hayrına olacaktır.

 

 

 

AKREP:  “Dönüşüyorum, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: krizler yoluyla dönüşüm, güç elde etme, yenilenme, eliminasyon, bütünlük

 

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 35-35 yaş

 

Bu gelişim evresi; orta yaş krizi dönemine karşılık gelir. Birey ölüm kavramı ile yüzleşmeye ve yıllar içerisinde kalıplaşmış düşünce sistemlerini sorgulamaya başlar. Nihai olarak, artık lüzumsuz olan düşünce ve davranış kalıpları elimine edilir ve kişilik bütünlüğünün temelleri atılır. Aslında her kriz gibi orta yaş krizi de iyileşmek, dönüşmek ve güçlenmek için fırsatlar sunar. Ancak Kriz dönemlerinde, içsel gerilimin artması sonucunda çeşitli savunma mekanizmaları devreye girebilir.  “Gölge” özelliklerin bastırılması ve bu özelliklerin dış dünyaya yansıtılarak, dış dünyanın “düşman” olarak algılanması muhtemeldir. Dış dünyayı düşman olarak algılayan bir bireyin güç elde etme ihtiyacı da artacaktır. Söz konusu birey, manipüle ederek ve gücü dayatarak, korkularının üstesinden gelmeye çalışacaktır.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak; Akrep burcu da krizler yoluyla dönüşmek ve güçlenmek ile ilintilidir.

 

Bir doğum haritasında Akrep burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibi aşırı güç tutkunu, aşırı şüpheci, manipülatif, intikamcı, kinci ve kıskanç olmaya yatkın olabilir. Uç noktada ise, başkalarının kendisine zarar vereceğine ilişkin yoğun şüphe duyan, kimseye güvenmeyen bir yapıda olabilir. Bu durumda, harita sahibinin Akrep burcunun karşıt burcu olan Boğa burcunun bazı özelliklerini kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir (hayattan keyif almak, güven, huzur, istikrar vb.).

 

YAY: “Hayatı keşfediyorum, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: gerçeği arayış, anlamlandırma, bilgeleşme, adalet, umut

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 45-56 yaş

 

Bu gelişim evresi; elde edilmiş olan yaşam tecrübeleri sayesinde bilgeliğin elde edildiği bir dönemdir. Öğretmek, eğitmek, tavsiye vermek veya danışmanlık yapmak için uygun bir dönemdir. Bireyin içgörü yeteneği ve muhakeme yeteneği artar. Kendi hayat felsefesini oluşturur.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak; Yay kişisi gerçeklikleri daha geniş bir perspektiften ele alır ve bu gerçekliklere teorik bir boyut kazandırır.  Teorisinin haklılığı konusunda yeterince ikna olduğunda, teorisini dünyaya yaymak için güdülenir. Bundan dolayı, Yay burcu öğretmek ve vaaz vermek ile ilintilidir.

 

Ancak bir doğum haritasında Yay burcu aşırı vurgulandığında;  bazen bu durum kontrolden çıkabilir. Harita sahibi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilme kapasitesi hakkında abartılı ve gerçekdışı bir algıya sahip olabilir.  Fikirleri dogmatik olabilir. Körü körüne iyimser veya kibirli bir tablo sergileyebilir. Uç noktada; aşırı risk içeren aktivitelerde bulunan, konudan konuya atlayarak sürekli konuşan, çok büyük ve uygulanması zor planlar yapan, adeta fil dişi bir kulede yaşayan, büyüklük hezeyanları içindeki bir birey ortaya çıkabilir. Bu durumda; harita sahibi Yay burcunun karşıt burcu olan İkizler burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri kişiliği ile bütünleştirmelidir. (gerçekçi olmak, kabul edilebilir risk almak, günlük yaşama adapte olmak vb.)

 

 

 

OĞLAK: “Mükemmelim, öylseyse varım!”

 

Temel psikolojik  ihtiyaçları:  yapısallaştırma, mükemmelleştirme, başarı, düzen, otorite

 

Paralellik gösterdiği gelişim evreleri: 56-68 yaş

 

Bu dönemde; birey kendisinin ve hayatın sınırlılıklarını kabul eder. Bunun yanı sıra, ölüm korkusu ve umutsuzluk duyguları gelişmeye başlar. Aslında bu dönem, üretken geçen bir yaşamın sağlamış olduğu doyum ile yıllarını anlamsız geçirmiş olmanın umutsuzluğu arasındaki çatışmayı ifade eder.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak; Oğlak burcu sınırları kabul etmek, yapısallaştırmak, mükemmelleştirmek ve başarmak ile ilintilidir. Olumlu açıdan; Oğlak kişisi disiplinli, sabırlı, azimli ve kontrol sahibidir. Hayatını yapılandırma becerisi oldukça yüksektir.  

 

Ancak bir doğum haritasında Oğlak burcu aşırı vurgulandığında; harita sahibinin aşırı mükemmelleştirme arzusu asla tatmin olamayacağı için, söz konusu kişi kendisini sanki hiçbir zaman yeterince iyi değilmiş gibi hissedebilir. Nihai olarak, hayata karşı aşırı karamsar ve aşırı eleştirel bir tavır takınabilir. Uç noktada; yetersizlik hissi, motivasyon eksikliği, kronik boşluk hissi, yaşamdan zevk alma duygusunun yoksunluğu, kaygı, endişe ve depresyon ortaya çıkabilir.

 

Bu durumda harita sahibinin, Oğlak burcunun karşıt burcu olan Yengeç burcunun bazı özelliklerini kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir. Yengeç kişisi gibi kendini ve başkalarını koşullara bağlı olmadan, kusurlarını da kabullenerek sevmeyi ve kendi duyguları ile bağ kurabilme becerisi edinmeyi öğrenmesi onun hayrına olacaktır.

 

 

 

 

KOVA: “Şaşırtıyorum, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: perspektif edinme, egoyu gözlemleme, değişim, ilerleme, aydınlanma

 

Paralelllik gösterdiği gelişim evresi: 68-80 yaş

 

Bu dönem; bireyin hayata ve olaylara daha geniş bir perspektiften baktığı bir dönemdir. Daha önceki dönemlerde bireyin kimliğini tanımlayan sosyal roller ve statü ile ilintili özelliklerde bir ayrışma söz konusudur. Birey başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğüne daha az aldırış eder; daha açık sözlü ve objektif bir hale gelir.

 

Bu gelişim evresine paralel olarak, Kova burcu aydınlanma, perspektif edinme, önyargılardan arınma, objektivite ve değişim ile ilintilidir.

 

Ancak bir doğum haritasında Kova burcu aşırı vurgulandığında; harita sahibinin bir nevi “kimlik krizi” yaşaması olasıdır. Kimlik krizi yaşayan kişiler; benlik kavramlarıyla ile ilintili pek çok konuda kararsız bir tutum içindedir. Kısaca; birey ne yapması gerektiği, neye inandığı, nelerden hoşlandığı konusunda kararsızdır. Bu sebeplerden dolayı, kişinin davranışları öngörülemez, beklenmedik, ani, şaşırtıcı ve bazen şok edicidir.

 

Uç noktada; birey yakın ilişkilere girmekten tamamen kaçınabilir ve sosyal çevreye ciddi düzeyde uyumsuzluk gösterebilir. Bu durumda harita sahibinin Kova burcunun karşıt burcu olan Aslan burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir. Aslan kişisi gibi sabit ve tutarlı bir öz-imaj edinmesi, daha sıcakkanlı ve tutarlı olması onun hayrına olacaktır.

 

BALIK: “Aşkınım, öyleyse varım!”

 

Temel psikolojik ihtiyaçları: aşkınlık, bütünsel sevgi, teslimiyet

 

Paralellik gösterdiği gelişim evresi: 80 yaş-ölüm

 

Bu dönem içerisinde, birey mevcudiyetinin kaynağına geri dönme ve kozmik bütüne teslim olma hazırlığı içerisindedir. Bireyin aşkınlık ve teslimiyet duygusu ön plandadır. Ancak bu dönemde bireyin kafa karışıklıkları hatta bunama ile karşı karşıya kalması da muhtemeldir. Ayrıca eskiden tanıdığı kişilerin muhtemel ölümleri yüzünden tutulan yas ve nihai olarak izolasyon bu dönemin ana temalarıdır.

 

Bu gelişim dönemine paralel olarak, Balık kişisi duyarlı, empatik, affedici, teslimiyetçi ve fedakâr bir yapıdadır. Teslimiyet içeren ve de ayırım gözetmeyen bütünsel sevgiye sahiptir.

 

Ancak bir doğum haritasında Balık burcu aşırı vurgulandığında; harita sahibinin abartılı aşkınlık ihtiyacının bir sonucu olarak, ayakları yere hiç basmayabilir. Gerçeklerden kaçma isteğinin bir sonucu olarak, öz-aldatma ve bağımlılıklar ortaya çıkabilir. Mantıkdışı düşüncelerin bir sonucu olarak, kendini hayatın içinde kaybolmuş ve dış dünyadan izole edilmiş bir pozisyonda bulabilir. Nihai olarak, karmaşa ve yas hayatına hakim olabilir.

 

Bu durumda, harita sahibinin Balık burcunun karşıt burcu olan Başak burcunun bazı özelliklerini kişiliği ile bütünleştirmesi gerekmektedir. Başak kişisi gibi detaylara hakim, gerçekçi, pratik, verimli ve üretken olmayı öğrenmesine onun hayrına olacaktır. Böylece hayatını kontrol etmesi kolaylaşacaktır.

RANDEVU AL