Burçların Aşk Hayatları

 

Her burcun psikolojik ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu gibi, aşka ilişkin tutumları da birbirinden farklıdır. Ancak bazı burçların doğaları itibariyle birbirleriyle uyumlu olduklarını söylemek mümkündür. Özellikle aynı elemente mensup olan burçlar hem sembolize ettikleri psikolojik ihtiyaçlar hem de doğaları bağlamında birbiriyle oldukça uyumludur.

 

Bunun yanı sıra; sıcak ve kuru doğadaki ateş elementine ait burçlar ile sıcak ve nemli doğadaki hava elementine ait burçlar ve de soğuk ve kuru doğadaki toprak elementine ait burçlar ile soğuk ve nemli doğadaki su elementine ait burçlar birbiriyle uyumludur. Bir başka deyişle, eril burçlar (hava ve ateş burçları) kendi aralarında, dişil burçlar da (toprak ve su burçları) kendi aralarında uyum sağlamaktadır.

 

Açılar bağlamında değerlendirildiğinde ise; aynı elemente mensup olan burçların aralarındaki üçgen açı en yüksek düzeyde uyuma işaret etmektedir. Aynı elemente ait olan burçların mensuplarının ilişkilerinde etkin iletişim ve uyumluluk devreye girecektir.  Farklı elemente, farklı niteliğe ve farklı polariteye (eril/dişil) mensup burçlar arasındaki yüz elli derecelik açı ise en yüksek düzeyde uyumsuzluğa işaret etmektedir. Mesela Kova ve Yengeç burcunun hem elementi, hem niteliği hem de polaritesi birbirinden farklıdır. Bu burçlara birbirini görmeyen burçlar da denmektedir. Birbirini görmeyen burçların mensupları bir araya geldiği ciddi düzeyde krizler, empati eksikliği ve uyumsuzluk devreye girebilir. Farklı elemente, ancak aynı niteliğe ve polariteye mensup olan karşıt burçların arasında ise empati sorunları devreye girse bile, birbirlerinden çok şey öğrenmeleri ve ilişki içinde kendilerini tamamlanmış hissetmeleri gayet mümkündür.

 

Ancak unutulmaması gerekir ki, tüm bunlar buzdağının görünen ucudur, zira esas olan iki kişinin doğum haritalarının birbiri ile uyumudur. Yine de hızlıca ve kabaca bir değerlendirme yapmak için, gelin beraberce burçların aşka ilişkin tutumlarına ve burçlar arası uyuma göz atalım...

Aşağıdan burcunuzu seçerek uyumuzunu okuyabilirsiniz. 

COPYRIGHT-2015-BARIŞ ÖZKIRIŞ- DESIGN BY SPIDER

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon