Doğum Haritası Analizi

 

   Kişilik analizi: İlk aşamada doğum haritanız gözönünde bulundurularak; ayırt edici kişilik özellikleriniz, gölgeniz ve muhtemel içsel çatışmalarınız tespit edilir. Karşılıklı sohbet ortamı içerisinde, içsel çatışmalarınız ve bu çatışmalar ile eşzamanlı olarak ortaya çıkan dışsal olayların üzerinde durulur. Sonraki aşamada, ikincil ilerletme tekniği kullanılarak içinde bulunulan dönemdeki psikolojik durumunuz ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler sırasında orta noktalar ve harmonik haritalar da göz önünde bulundurulur. Kişilik analizindeki temel amaç; danışanın farkındalık düzeyini arttırmak ve nihai olarak kendini gerçekleştirme yolunda sağlam adımlar atmasına destek olmaktır.

 

   Kariyer planlaması: Doğum haritanızdaki mesleki göstergelerden yola çıkılarak, hangi mesleğe daha yatkın olduğunuz tespit edilir. Eğer meslek sahibiyseniz ve mevcut mesleğinizden memnunsanız; transitler ve klasik öngörüsel teknikler kullanılarak (solar arc, profeksiyon, güneş döngüsü vb.) kariyerinizin genel gidişatı ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

Maddi durum: Doğum haritanızdaki maddi göstergelerden yola çıkılarak; transitler ve klasik öngörüsel teknikler kullanılarak (solar arc, profeksiyon, güneş döngüsü vb.) maddi durumunuzun genel gidişatı ile ilgili değerlendirmeler yapılır.


   İlişkiler ve evlilik: Doğum haritanızdaki ilişkiler ve evlilik ile bağlantılı göstergelerden yola çıkılarak; transitler ve klasik öngörüsel teknikler kullanılarak (solar arc, profeksiyon, güneş döngüsü vb.) ilişkilerinizin ve evliliğinizin genel gidişatı ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

 

SEANS SÜRESİ: 90 dakika

COPYRIGHT-2015-BARIŞ ÖZKIRIŞ- DESIGN BY SPIDER

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon