Aynı Doğum Haritasına Sahip İkizlerin İncelenmesi

İkizleri konu alan tartışmalarda ve araştırmalarda; özellikle tek yumurta ikizleri arasında sürekli bir etkileşim, iletişim ve hatta telepati olduğu düşünülmüştür. Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Örneğin yıllar farklı aileler tarafından evlatlık edinilen tek yumurta ikizi çocukların hayatlarının değişik dönemlerinde benzer olaylar ile karşı karşıya kaldıklarını ve benzer şeyler yaptıkları tespit edilmiştir.

Hâlbuki klasik astroloji açısından değerlendirildiğinde; hemen hemen aynı doğum haritasına sahip olan ikiz çocukların ister aynı ister ayrı yumurta ikizi olsun benzer hayatlar yaşamaları beklenmektedir. Modern astroloji ve özellikle psikolojik astroloji gözüyle ise, doğum haritaları aynı olsa bile, özgür irade ile yapılan seçimlerin ve farklı tutumların ikiz çocukların hayatlarında ciddi farklılıklara yol açması beklenmektedir.

Bu ikileme ışık tutmak için, bu araştırmada; görünümleri birbirinden farklı olan ama doğum haritaları hemen hemen aynı olan ayrı yumurta ikizi bireylerin incelenmesine karar verilmiştir.

Bu araştırma İstanbul’da ikamet etmekte olan ve yaşları 25–45 arasında değişmekte olan ayrı yumurta ikizi kadınlar ve erkekler üzerinde yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak araştırma yapılmıştır. Görüşme esnasında kişilik yatkınlıklarını ve hayatlarındaki deneyimleri tespit etmeye yönelik açık ve kapalı uçlu sorular sorulmuştur. Kişilik yatkınlıklarının tespit edilmesinde “Eysenck Kişilik Envanteri”ndeki sorulardan faydalanılmıştır. 30’ar çift kadın ve erkek ile mülakat yapıldıktan sonra araştırma sonlandırılmıştır.

Uluslar arası tanınırlığa sahip olan başarılı astrolog Liz Greene, ikizler üzerinde yaptığı araştırmaların sonucunda, doğum haritası neredeyse tamamen aynı olan ikizlerin farklı kişilik özellikleri sergilediklerini tespit etmiştir. Bunu ikiz çocukların “kutuplaşma eğilimi” ile açıklamıştır. İkizlerin bireyselliklerini korumak adına, doğum haritasının sembolize ettiği kişilik yatkınlıklarını adeta bölüştüklerini ifade etmiştir. Nihai olarak ise, farklı kişililik yatkınlıkları ve tutumlarından dolayı farklı hayatlar yaşadıklarını öne sürmüştür.


Türkiye’de ayrı yumurta ikizi olan erkek ve kadınlar üzerinde yapılan bu araştırmanın sonucu da Liz Greene’nin araştırmasının sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu araştırmanın sonucunda da; ikizlerin “kutuplaşma eğilimi” karşımıza çıkmaktadır. İkizlerin kutuplaşma eğilimi, psikolojik açıdan değerlendirildiğinde, “bireyselleşme” kavramı ile yakından ilişkilidir.

Örnek olarak: 

Kişilik tipi açısından değerlendirildiğinde; A kişisi çocukluk yıllarından itibaren ikili ve sosyal ilişkilerinde dışadönük özellikler sergilediğini; genel olarak; sosyal, atılgan, açık sözlü, girişimci ve baskın bir yapıda olduğunu belirtiyor. B kişisi ise, çocukluk yıllarından itibaren ikili ve sosyal ilişkilerinde içedönük özellikler sergilediğini; genel olarak; çekingen, sessiz, duyarlı, hayalperest ve edilgen bir yapıda olduğunu belirtiyor.

 

“İçedönük-dışadönük” kişilik yatkınlıklarını değerlendirmek için; ASC, MC ve gezegenlerin yerleşmiş olduğu burçların doğalarından yola çıkılarak “eril ve dişil” göstergelere ilişkin puantaj yapıldığında; eril enerjini 5 puan, dişil enerjinin ise 10 puan aldığı bulunuyor. Haritada dişil enerji bu kadar yoğun olmasına rağmen, A kişisinin dışadönük yapıda olması ilk bakışta oldukça şaşırtıcı olmakla birlikte, bu durumun olası sebepleri sonuçlar ve değerlendirme bölümünde tartışılmıştır.

Yazan: Barış Özkırış

Araştırmamın bir bölümünü paylaşıyoruz. Detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz, lütfen iletişime geçiniz

COPYRIGHT-2015-BARIŞ ÖZKIRIŞ- DESIGN BY SPIDER

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon